Att Leva Med En Dement Person

<- Tillbaka

#Leva med en dement person
Att behålla värdigheten
”Personer med demens är individer med känslor – behandla dem med respekt och värdighet.”
Kom ihåg att den du sköter om fortfarande är en individ med känslor. Demens påverkar människor på olika sätt. Tidigt i sjukdomen kan de drabbade vara medvetna om att de får kämpa med vardagsuppgifter som de förut hade lätt för. Det du och andra personer säger kan oroa dem. Undvik att diskutera deras tillstånd i deras närvaro.
Att berätta för en dement person att han eller hon har en diagnos, kräver känslighet och färdighet. Er Alzheimerförening eller läkare kan ge råd om detta.
Att skapa rutiner
”Med bra rutiner behöver du fatta färre beslut och kan skapa säkerhet för personen med demens.”
Med bra rutiner behöver du fatta färre beslut och kan skapa säkerhet för personen med demens. Bra rutiner kan också bidra till att de minns vad de ska göra och skapa ordning och struktur i den röriga vardagen. Exempel på bra rutiner:

 • att varje dag göra något som håller personen aktiv, kan göra att det blir lättare att sova på nätterna
 • regelbundna toalettbesök kan minska risken för olyckor

ett varmt bad före sänggåendet
Rutiner kan alltså hjälpa till, men försök leva så normalt som möjligt. Försök behandla personen som du gjorde före sjukdomen i så stor utsträckning som möjligt.
Att stötta personens oberoende
”Att uppmuntra personens oberoende bidrar till bibehållen självrespekt och minskar din börda.”
Personen med demens bör uppmuntras att vara oberoende så länge det bara går. Att uppmuntra personens oberoende bidrar till bibehållen självrespekt och minskar din börda.
Om personen tycker om att åka och handla på egen hand och fortfarande kan gå hemifrån och komma tillbaka utan att gå vilse, ska du tillåta det. Se till att personen har sina ID-handlingar med sig och information om var han eller hon bor. Om personen oftast brukar besöka samma butiker under sina shoppingturer kan det vara bra att berätta om dennes problem för butikschefer och expediter. Då kan man undvika konfrontation eller oro för alla inblandade.
Avråd inte personen från att ha husdjur, eftersom de kan ge sällskap och hålla dem aktiva. Om personen inte kan ta hand om ett husdjur, kan du försöka hitta en lösning där personen ändå kan träffa husdjuret regelbundet.
Att undvika konfrontationer
”Gör inte personen uppmärksam på misslyckanden och undvik konfrontation genom att behålla lugnet.”
Alla typer av konflikter utsätter dig och personen med demens för onödig stress. Sjukdomens beskaffenhet gör att personer med demens hela tiden glömmer eller förnekar att de har gjort något fel och att de kan bete sig illa. Det är viktigt att du inte glömmer att det är problem som uppstår på grund av sjukdomen.
Gör inte personen uppmärksam på misslyckanden och behåll fattningen. Om personer med demens inte vet att de har gjort något fel, blir de automatiskt defensiva om du konfronterar dem. Det gör dem bara upprörda och kan förvärra situationen. Kom ihåg att det är sjukdomens fel, inte personens.
Förenkla deras uppgifter
”Undvik förvirring och stress genom att förenkla de dagliga rutinerna.”
Försök underlätta för personer med demens. Erbjud inte för många alternativ, eftersom det kan förvirra och oroa dem. I sjukdomens tidiga stadier kan de till exempel klä på sig själva. Men allt eftersom sjukdomen fortskrider, kommer du att behöva vägleda dem, och till slut klä på dem.
Precis som när det gäller att äta och tvätta sig, kanske personen inte kommer ihåg hur det går till. Du måste förenkla dessa vardagliga uppgifter.
Att behöva förenkla de dagliga rutinerna kan vara mycket frustrerande för er båda. Kom ihåg att det inte är personens fel, utan en följd av demensen.
Förbättrad säkerhet
”Gör hemmet så säkert som möjligt.”
Allt eftersom demensen fortskrider, kan bristen på fysisk koordination och minneförlusten öka risken för skador, så du bör göra hemmet så säkert som möjligt.
Det kan röra sig om lösa eller slitna mattor, blankpolerade golv, trasiga eller lösa trappräcken, lösa el-sladdar och allmän röra. Det viktigaste är att försöka undvika olyckor, och om något kan flyttas eller göras säkrare är det värt insatsen.
Om personen med demens ändå faller och får ont och du inte kan hjälpa till ska du försöka att inte gripas av panik. Behåll lugnet och gör det så bekvämt som möjligt för personen och förklara vad du gör (t ex om du ringer efter en läkare). När hjälpen är på väg ska du fortsätta att lugna personen och se till att han eller hon har det bekvämt.
Att hålla personen aktiv
”Att hålla personen aktiv stärker värdigheten och självkänslan och bevarar den fysiska och mentala förmågan.”
Vissa inplanerade aktiviteter kan stärka en persons värdighet och självkänsla genom att ge en mening med livet samtidigt som det också bevarar den fysiska och mentala förmågan.
Ta gärna en promenad varje dag med personen med demens. Det håller er båda i form och ger också många intryck som kan stimulera konversationen. Fysiska aktiviteter kan också hjälpa personen att sova bättre på nätterna.
Om personen är social bör du uppmuntra restaurang- och barbesök. Bjud in vänner och familjen, men undvik stora tillställningar, eftersom de kan vara svåra att hantera för personen med demens. Han eller hon kan också må bra av att använda sig av kunskaper från ett tidigare yrke eller en hobby, som t ex trädgårdsskötsel eller hushållsskötsel.
Allt eftersom sjukdomen fortskrider blir det svårare att hålla igång både personens sinne och kropp, och det personen tycker om och ogillar kan förändras med tiden. Det gör att du som vårdgivare måste vara observant och flexibel när du planerar olika aktiviteter.

Kommunikation
”Personer som får försämrad språkförmåga, förlitar sig mer på andra sinnen, som känsel och syn.”
Kommunikationen blir svårare och svårare allt eftersom sjukdomen fortskrider. Det kan hjälpa att:

 • Försäkra sig om att personens sinnen, som synen och hörseln inte försämras. Glasögonen kanske inte längre har rätt styrka och hörapparaten kanske inte fungerar som den ska.
 • Prata tydligt, långsamt, ansikte mot ansikte och i ögonhöjd.
 • Visa kärlek och omtanke med kramar om personen är bekväm med det.
 • Var uppmärksam på personens kroppsspråk – personer som har försämrad språkförmåga kommunicerar på andra sätt än verbalt.
 • Var uppmärksam på ditt eget kroppsspråk.
 • Ta reda på vilka påminnelseord/ord som ger hjälp på traven, vilken vägledning och demonstration som behövs för att kommunicera effektivt med personen.
 • Se till att du har personens fulla uppmärksamhet innan du pratar.

Minneshjälpmedel
”Använd minneshjälpmedel för att hjälpa personen att minnas och undvika förvirring.”
Ett av de största problemen med demens är bristen på korttidsminne. Det innebär att folk kan glömma vad som precis har hänt dem. De kan till exempel glömma bort att de nyss har ätit lunch och kan be om lunch igen.
Ett värdefullt sätt att hjälpa någon att hantera minnesförlust är att skapa egna anpassade ‘minnesverktyg’, som anslagstavlor, minneslistor och instruktionsblad.

 • Förvara välkända föremål på sina vanliga platser, där de är lätta att hitta.
 • Se till att alla klockor visar rätt tid.
 • Ange dagens datum på alla kalendrar, t ex. genom att pricka för dagarna som går.
 • Sätt upp en anslagstavla på en framträdande plats och ta för vana att använda den.
 • Gör en lista över dagens aktiviteter och placera den någonstans där den är lätt att hitta. Uppmuntra personen med demens att läsa den ofta och pricka för varje aktivitet som genomförs.
 • Om du måste lämna personen med demens ensam en stund och gå ut, ska du skriva en tydlig lapp där du berättar vart du har gått och när du kommer tillbaka. Försök etablera ett regelbundet mönster, så att när du går hemifrån ingår det i en rutin.
 • Sätt upp fotografier av familjemedlemmar och nära vänner, med deras namn tydligt angivna. Eller skriv in namnen vid fotografierna i ett album och uppmuntra personen att titta på dem ofta.

Det finns forskning som tyder på att om man uppmuntrar personer med demens att använda sin hjärna kan det hjälpa dem. Se till att personen inte överhopas av mentala övningar, som att läsa, spela spel, måla, eftersom det kan framkalla en kris om personen inser att han eller hon inte längre klarar av att utföra enkla saker. Om du tar hänsyn till dessa begränsningar, är det inget fel, utan det kan snarare vara till gagn för personen med demens, om du skapar en stimulerande miljö åt honom eller henne.
Förlusten av korttidsminne kan vara plågsam. I stället för att påminna personer med demens vad de nyss har gjort, kan det vara bättre att försöka ha trevligt tillsammans i stunden när man gör olika saker. På så sätt kan man undvika oro både för dig och för personen med demens.
Minneshjälpmedel är inte så användbara i de senare stadierna av demensen.

<- Tillbaka